陳奕迅 - 浮誇 (卡拉OK / 伴奏版) @ Eason's Moving On Stage 1 2007 演唱會【1080P Live Karaoke】

43061
5
138
17.01.2021
VocoMaster Karaoke

VocoMaster Karaoke

12201879
15000
124
05.09.2020
CA
Описание видео:

陳奕迅 - 浮誇 (原唱版 / 有人聲): 🤍youtu.be/fzaX9zw_2fc 陳奕迅 - 浮誇 (伴奏版 / 純音樂): 🤍youtu.be/4d3sqS5Lu0M 你們好!Vocomaster Karaoke是一個新的Youtube Channel, 上載的KTV全部都是我自己人手加卡拉OK字幕。全都是1080P全高清影片,務求讓你們唱卡啦 ok 時有更優質的視覺享受!希望你們多多支持, 不要忘記看了之後要Like和Subscribe。有你們的支持,我會更有動力去上載更多的 KTV,多謝!

Кадры из видео
陳奕迅 - 浮誇 (卡拉OK / 伴奏版) @ Eason's Moving On Stage 1 2007 演唱會【1080P Live Karaoke】
陳奕迅 - 浮誇 (卡拉OK / 伴奏版) @ Eason's Moving On Stage 1 2007 演唱會【1080P Live Karaoke】
陳奕迅 - 浮誇 (卡拉OK / 伴奏版) @ Eason's Moving On Stage 1 2007 演唱會【1080P Live Karaoke】
陳奕迅 - 浮誇 (卡拉OK / 伴奏版) @ Eason's Moving On Stage 1 2007 演唱會【1080P Live Karaoke】
Тэги из видео
Комментарии пользователей:
Wong Home
2023-04-05 13:20:47

我爸爸好鍾意唱呢首歌 其實我係小朋友嚟㗎😂

CiKey373
2023-01-23 14:33:52

Yèwǎn xīngkōng nǐ zhǐ kànjiàn zuì liàng dì nà kē
rén hǎizhōng nǐ chóngbài huàtí zuìduō zuì hóng dì nàgè
shéi bù jìyúzhe yào zhàn zài wǔtái zhōngyāng
guānghuán zhǐ wèi wǒ shǎnshuò
sànchǎng hòu luòmù hòu shéi guānxīn nǐ xiǎng shénme
shéi zàihū nǐ zuò shénme
kuāzhāng bùshì zuìguo
néng mǎnzú kōngdòng fáwèi de shēnghuó
nà kuītàn de yǎn nà yìlùn de kǒu
xiāoqiǎnle měi yīcì cháyúfànhòu
nándào fēi yào fúkuā ma
wúwèi shìfēi yǔ zhēn jiǎ
pīn páichǎng bāozhuāng bǐ shēnjià shéi shuō zhēnxīn huà
shéi shuō zhēnxīn huà zhǐyào huàmiàn gòu jīngyà
zhǐyào nèiróng gòu bàozhà
yī zhāngzuǐ kāi chūle tiānhuā xīxiào nù mà
zhǐ néng zài yèlǐ jìngzi qián tōutōu jiǎng shíhuà
nǐ xǐhuān wǒ bù xǐhuān wǒ shì nǐ de zìyóu
wǒ zhǐshì xīwàng zài mǒu xiē shíhòu zhuā dào nǐ ěrduǒ
wèi yīnyuè mèngxiǎng chàng chū dì yīgè yīnfú
cóngcǐ jiù méi fàngqìguò
zhǔguān de kèguān de pángguān de lánzǔ tài duō
hǎo huài yào zìjǐ chéngshòu
suǒyǐ wǒ yào gēsòng

ràng qíngxù shìfàng zài gēshēng zhī zhōng
xuǎnzé suīrán duō hǎo gē yǒu jǐ shǒu
nénggòu qù gǎndòng rén gěi xiē shénme
nándào fēi yào fúkuā ma
wúwèi shìfēi yǔ zhēn jiǎ
pīn páichǎng bāozhuāng bǐ shēnjià shéi shì dà yíngjiā
shéi shì dà yíngjiā zhǐyào huàmiàn gòu jīngyà
zhǐyào nèiróng gòu bàozhà
yī zhāngzuǐ kāi chūle tiānhuā xīxiào nù mà
zhǐ néng zài yèlǐ jìngzi qián tōutōu jiǎng shí huà
xìngyùn ér bùshì wǒ
yīnwèi wǒ xuǎnzé de lù hěn nán zǒu
rúguǒ gòu chūsè què bùnéng chūtóu
zhìshǎo yě zuò dào méi dì èr gè wǒ
nándào fēi yào fúkuā ma
nèixīn yě céng hěn zhēngzhá
yī gè rén nǔlì de shíhòu yǒu shéi kànjiàn ma
yǒu shéi zhīdào ma chàng dào sīxù dōu rónghuà
chàng dào shēngyīn yě shāyǎ
shuō shì wǒzhele mó yě hǎo fēngle yěbà
ruò bùnéng huīsǎ suàn shénme gēchàng de wánjiā
kànzhe wǒ zhèngzài wèi nǐ fāguāng
hé bu hé wèikǒu dōu qǐng xīnrán jiēshòu ba
xià yīkè yào wèi nǐ cā chū huǒhuā

PATRICIA SONG
2021-06-18 10:14:34

有人问我 我就会讲 但是无人来

jau jan man ngo ngo zau wui gong daan si mou jan loi

Hữu nhân vấn ngã ngã tựu hội giảng đãn thị vô nhân lai

Nếu có người hỏi tôi, tôi sẽ giải thích, nhưng lại chẳng ai đến hỏi cả

.

我期待 到无奈 有话要讲 得不到装载

ngo kei doi dou mou noi jau waa jiu gong dak bat dou zong zoi

Ngã kỳ đãi đáo vô nại hữu thoại yếu giảng đắc bất đáo trang tái

Tôi chờ đợi đến chán chường, có lời muốn nói mà không thể tuôn ra được

.

我的心情犹像樽盖 等被揭开

ngo dik sam cing jau zoeng zeon goi dang bei kit hoi

Ngã đích tâm tình do tượng tôn tái đẳng bị yết khai

Tâm tình của tôi như chiếc bình kín chờ được mở ra

.

嘴巴却在养青苔

zeoi baa koek zoi joeng ceng toi

Chủy ba khước tại dưỡng thanh đài

Mà miệng thì lại mọc đầy rêu xanh

.

人潮内 愈文静 愈变得 不受理睬

jan ciu noi jyu man zing jyu bin dak bat sau lei coi

Nhân triều nội dũ văn tĩnh vũ biến đắc bất thụ lý thải

Trong biển người, càng giữ im lặng thì càng chẳng có ai hỏi tới

.

自己要搅出意外

zi gei jiu gaau ceot ji ngoi

Tự kỷ yếu giảo xuất ý ngoại

Tự mình phải tìm cách phô bày ý nghĩ bản thân

.

像突然地高歌 任何地方也像开四面台

zoeng dat jin dei gou go jam ho dei fong jaa zoeng hoi sei min toi

Tượng đột nhiên địa cao ca nhiệm hà địa phương dã tượng khai tứ diện đài

Như bỗng nhiên hát vang lên, chỗ nào cũng là sân khấu bốn mặt

.

着最闪的衫 扮十分感慨

zoek zoei sim dik saam baan sap fan gam koi

Trước tối siểm đích sam ban thập phần cảm khái

Mặc bộ đồ hào nhoáng nhất, tỏ vẻ hết sức bùi ngùi

.

有人来拍照要记住插袋

jau jan loi paak ziu jiu gei zyu caap doi

Hữu nhân lai phách chiếu yếu ký trú sáp đại

Có người đến chụp ảnh phải nhớ đút tay vào túi

.

你当我是浮夸吧 夸张只因我很怕

nei dong ngo si fau kwaa baa kwaa zoeng zi jan ngo han paa

Nhĩ đương ngã thị phù khoa ba khoa trương chỉ nhân ngã ngận phạ

Bạn thấy tôi khoa trương đúng không? Khoa trương thế chỉ vì tôi rất sợ

.

似木头 似石头 的话 得到注意吗

ci muk tau ci sek tau dik waa dak dou zyu ji maa

Tự mộc đầu tự thạch đầu đích thoại đắc đáo chú ý ma

Nếu cứ như cành cây cục đá thì có được ai chú ý đến không?

.

其实怕被忘记 至放大来演吧

kei sat paa bei mong gei zi fong daai loi jin baa

Kỳ thực phạ bị vong ký chí phóng đại lai diễn ba

Thật ra tôi sợ bị lãng quên, đến nỗi phải diễn tới quá mức như thế

.

很不安 怎去优雅

han bat on zam heoi jau ngaa

Ngận bất an chẩm khứ ưu nhã

Hết sức lo lắng phải đi đứng thanh tao như thế nào

.

世上还赞颂沉默吗

sai soeng waan zaan zung cam mak maa

Thế thượng hoàn tán tụng trầm mặc ma

Trên đời còn ngợi khen những kẻ thầm lặng sao?

.

不够爆炸 怎么有话题

bat gau baau zaa zam mo jau waa tai

Bất câu bạo tạc chẩm ma hữu thoại đề

Không đủ tính đột phá làm sao thành đề tài

.

让我夸 做大娱乐家

joeng ngo kwaa zou daai jyu lok gaa

Nhượng ngã khoa tố đại ngu lạc gia

Mặc tôi ra vẻ đi, làm kẻ biểu diễn giỏi

.

那年十八 母校舞会 站着如喽罗

naa nin sap baat mou haau mou wui zaam zoek jyu lau lo

Na niên thập bát mẫu giáo vũ hội trạm trữ như lâu la

Năm ấy tôi mười tám, tại vũ hội trường cũ, chỉ đứng nhìn như đứa tay sai

.

那时候 我含泪发誓各位 必须看到我

naa si hau ngo ham leoi faat sai gok wai bit seoi hon dou ngo

Na thời hậu ngã hàm lệ phát thệ các vị tất tu khán đáo ngã

Khi ấy tôi nuốt lệ lập lời thề rồi sẽ khiến các người phải nhìn đến tôi

.

在世间 平凡又普通的路太多

zoi sai gaan ping faan jau pou tung dik lou taai do

Tại thế gian bình phàm hựu phổ thông đích lộ thái đa

Trên đời này có rất nhiều con đường bình thường mà ai cũng gặp

.

屋邨你住哪一座

uk cyun nei zyu naa jat zo

Ốc thôn nhĩ trú na nhất tọa

Bạn ở trong một căn nhà nào đó

.

情爱中 工作中 受过的忽视太多

cing oi zung gung zok zung sau gwo dik fat si taai do

Tình ái trung công tác trung thụ quá đích hốt thị thái đa

Trong tình yêu, trong công việc đều đã từng bị phớt lờ rất nhiều lần

.

自尊已饱经跌堕

zi zyun ji baau ging dit do

Tự tôn dĩ bão kinh điệt đọa

Tự tôn tràn đầy ban đầu cũng rơi rụng

.

重视能治肚饿

zung si nang zi tou ngo

Trọng thị năng trị đỗ ngạ

Chỉ có được xem trọng mới có thể trị được cơn đói này

.

未曾获得过便知我为何

mei cang wok dak gwo bin zi ngo wai ho

Mạt tằng hoạch đắc quá tiện tri ngã vi hà

Chỉ có chưa từng đạt được điều gì mới hiểu được tôi vì cái gì

.

大动作很多 犯下这些错

daai dung zok han do faan haa ze se cok

Đại động tác ngận đa phạm hạ giá ta thác

Nhiều động tác phô trương, cũng phạm phải mấy sai lầm

.

搏人们看看我 算病态么

bok jan mun hon hon ngo syun beng taai mo

Bác nhân môn khán khán ngã toán bệnh thái ma

Những người đang tranh đấu kia nhìn thử tôi đi, đoán xem tôi bị làm sao

.

你当我是浮夸吧 夸张只因我很怕

nei dong ngo si fau kwaa baa kwaa zoeng zi jan ngo han paa

Nhĩ đương ngã thị phù khoa ba khoa trương chỉ nhân ngã ngận phạ

Bạn thấy tôi khoa trương đúng không? Khoa trương thế chỉ vì tôi rất sợ

.

似木头 似石头 的话 得到注意吗

ci muk tau ci sek tau dik waa dak dou zyu ji maa

Tự mộc đầu tự thạch đầu đích thoại đắc đáo chú ý ma

Nếu cứ như cành cây cục đá thì có được ai chú ý đến không?

.

其实怕被忘记 至放大来演吧

kei sat paa bei mong gei zi fong daai loi jin baa

Kỳ thực phạ bị vong ký chí phóng đại lai diễn ba

Thật ra tôi sợ bị lãng quên, đến nỗi phải diễn tới quá mức như thế

.

很不安 怎去优雅

han bat on zam heoi jau ngaa

Ngận bất an chẩm khứ ưu nhã

Hết sức lo lắng phải đi đứng thanh tao như thế nào

.

世上还赞颂沉默吗

sai soeng waan zaan zung cam mak maa

Thế thượng hoàn tán tụng trầm mặc ma

Trên đời còn ngợi khen những kẻ thầm lặng sao?

.

加重注码 青筋也现形

gaa zung zyu maa cing gan jaa jin jing

Gia trọng chú mã thanh cân dã hiện hình

Đặt cược thêm, gân xanh cũng nổi hết

.

话我知 现在存在吗

waa ngo zi jin zoi cyun zoi maa

Thoại ngã tri hiện tại tồn tại ma

Nói cho tôi biết, bây giờ đã tồn tại chưa?

.

幸运儿并不多 若然未当过就知我为何

hang wan ji bing bat do joek jin mei dong gwo zau zi ngo wai ho

Hạnh vận nhi tính bất đa nhược nhiên vị đương quá tựu tri ngã vi hà

Chỉ có những kẻ kém may mắn mà chưa từng đạt được gì mới hiểu tôi vì cái gì

.

用十倍苦心 做突出一个

jung sap pui fu sam zou dat ceot jat go

Dụng thập bội khổ tâm tố đột xuất nhất cá

Cố gắng gấp mười lần để được một lần đột phá

.

正常人够我富议论性么

zing soeng jan gau ngo fu ji leon sing mo

Chính thường nhân câu ngã phúc nghị luận tính ma

Người bình thường đủ tư cách bình phầm về tôi sao

.

你 叫我做浮夸吧 加几声嘘声也不怕

nei giu ngo zou fau kwaa baa gaa gei sing heoi sing jaa bat paa

Nhĩ khiếu ngã tố phù khoa ba gia kỷ thanh hư thanh dã bất phạ

Bạn bảo tôi khoa trương sao? Thêm mấy tiếng nói ra nói vào nữa tôi cũng chẳng sợ

.

我在场 有闷场的话 表演你看吗

ngo zoi coeng jau mun coeng dik waa biu jin nei hon maa

Ngã tại trường hữu muộn trường đích thoại biểu diễn nhĩ khán ma

Tôi ở sân khấu đầy những tiếng xì xào này biểu diễn cho bạn xem nhé

.

够歇斯底里吗 以眼泪淋花吧

gau hit si dai lei maa ji ngaan leoi lam faa baa

Câu yết kỳ để lý ma dĩ nhãn lệ lâm hoa ba

Đã đủ điên cuồng chưa? Lấy nước mắt tưới hoa đi

.

一心只想你惊讶

jat sam zi soeng nei geng ngaa

Nhất tâm chỉ tưởng nhĩ kinh nhạ

Một lòng muốn bạn ngạc nhiên

.

我旧时似未存在吗

ngo gau si ci mei cyun zoi maa

Ngã cựu thời tự vị tồn tại ma

Tôi trước kia như chưa hề tồn tại chứ gì

.

加重注码 青筋也现形

gaa zung zyu maa cing gan jaa jin jing

Gia trọng chú mã thanh cân dã hiện hình

Đặt cược thêm, gân xanh cũng nổi hết

.

话我知 现在存在吗

waa ngo zi jin zoi cyun zoi maa

Thoại ngã tri hiện tại tồn tại ma

Nói cho tôi biết, bây giờ đã tồn tại chưa?

.

凝视我 别再只看天花

jing si ngo bit zoi zi hon tin faa

Ngưng thị ngã biệt tái chỉ khán thiên hoa

Dõi theo tôi đi, đừng có cứ chỉ thấy nốt đậu mùa

.

我非你杯茶 也可尽情地喝吧

ngo fei nei bui caa jaa ho zeon cing dei hot baa

别遗忘有人在 为你声沙

bit wai mong jau jan zoi wai nei seng saa

PATRICIA SONG
2021-06-18 10:14:07

有人问我 我就会讲 但是无人来

jau jan man ngo ngo zau wui gong daan si mou jan loi

Hữu nhân vấn ngã ngã tựu hội giảng đãn thị vô nhân lai

Nếu có người hỏi tôi, tôi sẽ giải thích, nhưng lại chẳng ai đến hỏi cả

.

我期待 到无奈 有话要讲 得不到装载

ngo kei doi dou mou noi jau waa jiu gong dak bat dou zong zoi

Ngã kỳ đãi đáo vô nại hữu thoại yếu giảng đắc bất đáo trang tái

Tôi chờ đợi đến chán chường, có lời muốn nói mà không thể tuôn ra được

.

我的心情犹像樽盖 等被揭开

ngo dik sam cing jau zoeng zeon goi dang bei kit hoi

Ngã đích tâm tình do tượng tôn tái đẳng bị yết khai

Tâm tình của tôi như chiếc bình kín chờ được mở ra

.

嘴巴却在养青苔

zeoi baa koek zoi joeng ceng toi

Chủy ba khước tại dưỡng thanh đài

Mà miệng thì lại mọc đầy rêu xanh

.

人潮内 愈文静 愈变得 不受理睬

jan ciu noi jyu man zing jyu bin dak bat sau lei coi

Nhân triều nội dũ văn tĩnh vũ biến đắc bất thụ lý thải

Trong biển người, càng giữ im lặng thì càng chẳng có ai hỏi tới

.

自己要搅出意外

zi gei jiu gaau ceot ji ngoi

Tự kỷ yếu giảo xuất ý ngoại

Tự mình phải tìm cách phô bày ý nghĩ bản thân

.

像突然地高歌 任何地方也像开四面台

zoeng dat jin dei gou go jam ho dei fong jaa zoeng hoi sei min toi

Tượng đột nhiên địa cao ca nhiệm hà địa phương dã tượng khai tứ diện đài

Như bỗng nhiên hát vang lên, chỗ nào cũng là sân khấu bốn mặt

.

着最闪的衫 扮十分感慨

zoek zoei sim dik saam baan sap fan gam koi

Trước tối siểm đích sam ban thập phần cảm khái

Mặc bộ đồ hào nhoáng nhất, tỏ vẻ hết sức bùi ngùi

.

有人来拍照要记住插袋

jau jan loi paak ziu jiu gei zyu caap doi

Hữu nhân lai phách chiếu yếu ký trú sáp đại

Có người đến chụp ảnh phải nhớ đút tay vào túi

.

你当我是浮夸吧 夸张只因我很怕

nei dong ngo si fau kwaa baa kwaa zoeng zi jan ngo han paa

Nhĩ đương ngã thị phù khoa ba khoa trương chỉ nhân ngã ngận phạ

Bạn thấy tôi khoa trương đúng không? Khoa trương thế chỉ vì tôi rất sợ

.

似木头 似石头 的话 得到注意吗

ci muk tau ci sek tau dik waa dak dou zyu ji maa

Tự mộc đầu tự thạch đầu đích thoại đắc đáo chú ý ma

Nếu cứ như cành cây cục đá thì có được ai chú ý đến không?

.

其实怕被忘记 至放大来演吧

kei sat paa bei mong gei zi fong daai loi jin baa

Kỳ thực phạ bị vong ký chí phóng đại lai diễn ba

Thật ra tôi sợ bị lãng quên, đến nỗi phải diễn tới quá mức như thế

.

很不安 怎去优雅

han bat on zam heoi jau ngaa

Ngận bất an chẩm khứ ưu nhã

Hết sức lo lắng phải đi đứng thanh tao như thế nào

.

世上还赞颂沉默吗

sai soeng waan zaan zung cam mak maa

Thế thượng hoàn tán tụng trầm mặc ma

Trên đời còn ngợi khen những kẻ thầm lặng sao?

.

不够爆炸 怎么有话题

bat gau baau zaa zam mo jau waa tai

Bất câu bạo tạc chẩm ma hữu thoại đề

Không đủ tính đột phá làm sao thành đề tài

.

让我夸 做大娱乐家

joeng ngo kwaa zou daai jyu lok gaa

Nhượng ngã khoa tố đại ngu lạc gia

Mặc tôi ra vẻ đi, làm kẻ biểu diễn giỏi

.

那年十八 母校舞会 站着如喽罗

naa nin sap baat mou haau mou wui zaam zoek jyu lau lo

Na niên thập bát mẫu giáo vũ hội trạm trữ như lâu la

Năm ấy tôi mười tám, tại vũ hội trường cũ, chỉ đứng nhìn như đứa tay sai

.

那时候 我含泪发誓各位 必须看到我

naa si hau ngo ham leoi faat sai gok wai bit seoi hon dou ngo

Na thời hậu ngã hàm lệ phát thệ các vị tất tu khán đáo ngã

Khi ấy tôi nuốt lệ lập lời thề rồi sẽ khiến các người phải nhìn đến tôi

.

在世间 平凡又普通的路太多

zoi sai gaan ping faan jau pou tung dik lou taai do

Tại thế gian bình phàm hựu phổ thông đích lộ thái đa

Trên đời này có rất nhiều con đường bình thường mà ai cũng gặp

.

屋邨你住哪一座

uk cyun nei zyu naa jat zo

Ốc thôn nhĩ trú na nhất tọa

Bạn ở trong một căn nhà nào đó

.

情爱中 工作中 受过的忽视太多

cing oi zung gung zok zung sau gwo dik fat si taai do

Tình ái trung công tác trung thụ quá đích hốt thị thái đa

Trong tình yêu, trong công việc đều đã từng bị phớt lờ rất nhiều lần

.

自尊已饱经跌堕

zi zyun ji baau ging dit do

Tự tôn dĩ bão kinh điệt đọa

Tự tôn tràn đầy ban đầu cũng rơi rụng

.

重视能治肚饿

zung si nang zi tou ngo

Trọng thị năng trị đỗ ngạ

Chỉ có được xem trọng mới có thể trị được cơn đói này

.

未曾获得过便知我为何

mei cang wok dak gwo bin zi ngo wai ho

Mạt tằng hoạch đắc quá tiện tri ngã vi hà

Chỉ có chưa từng đạt được điều gì mới hiểu được tôi vì cái gì

.

大动作很多 犯下这些错

daai dung zok han do faan haa ze se cok

Đại động tác ngận đa phạm hạ giá ta thác

Nhiều động tác phô trương, cũng phạm phải mấy sai lầm

.

搏人们看看我 算病态么

bok jan mun hon hon ngo syun beng taai mo

Bác nhân môn khán khán ngã toán bệnh thái ma

Những người đang tranh đấu kia nhìn thử tôi đi, đoán xem tôi bị làm sao

.

你当我是浮夸吧 夸张只因我很怕

nei dong ngo si fau kwaa baa kwaa zoeng zi jan ngo han paa

Nhĩ đương ngã thị phù khoa ba khoa trương chỉ nhân ngã ngận phạ

Bạn thấy tôi khoa trương đúng không? Khoa trương thế chỉ vì tôi rất sợ

.

似木头 似石头 的话 得到注意吗

ci muk tau ci sek tau dik waa dak dou zyu ji maa

Tự mộc đầu tự thạch đầu đích thoại đắc đáo chú ý ma

Nếu cứ như cành cây cục đá thì có được ai chú ý đến không?

.

其实怕被忘记 至放大来演吧

kei sat paa bei mong gei zi fong daai loi jin baa

Kỳ thực phạ bị vong ký chí phóng đại lai diễn ba

Thật ra tôi sợ bị lãng quên, đến nỗi phải diễn tới quá mức như thế

.

很不安 怎去优雅

han bat on zam heoi jau ngaa

Ngận bất an chẩm khứ ưu nhã

Hết sức lo lắng phải đi đứng thanh tao như thế nào

.

世上还赞颂沉默吗

sai soeng waan zaan zung cam mak maa

Thế thượng hoàn tán tụng trầm mặc ma

Trên đời còn ngợi khen những kẻ thầm lặng sao?

.

加重注码 青筋也现形

gaa zung zyu maa cing gan jaa jin jing

Gia trọng chú mã thanh cân dã hiện hình

Đặt cược thêm, gân xanh cũng nổi hết

.

话我知 现在存在吗

waa ngo zi jin zoi cyun zoi maa

Thoại ngã tri hiện tại tồn tại ma

Nói cho tôi biết, bây giờ đã tồn tại chưa?

.

幸运儿并不多 若然未当过就知我为何

hang wan ji bing bat do joek jin mei dong gwo zau zi ngo wai ho

Hạnh vận nhi tính bất đa nhược nhiên vị đương quá tựu tri ngã vi hà

Chỉ có những kẻ kém may mắn mà chưa từng đạt được gì mới hiểu tôi vì cái gì

.

用十倍苦心 做突出一个

jung sap pui fu sam zou dat ceot jat go

Dụng thập bội khổ tâm tố đột xuất nhất cá

Cố gắng gấp mười lần để được một lần đột phá

.

正常人够我富议论性么

zing soeng jan gau ngo fu ji leon sing mo

Chính thường nhân câu ngã phúc nghị luận tính ma

Người bình thường đủ tư cách bình phầm về tôi sao

.

你 叫我做浮夸吧 加几声嘘声也不怕

nei giu ngo zou fau kwaa baa gaa gei sing heoi sing jaa bat paa

Nhĩ khiếu ngã tố phù khoa ba gia kỷ thanh hư thanh dã bất phạ

Bạn bảo tôi khoa trương sao? Thêm mấy tiếng nói ra nói vào nữa tôi cũng chẳng sợ

.

我在场 有闷场的话 表演你看吗

ngo zoi coeng jau mun coeng dik waa biu jin nei hon maa

Ngã tại trường hữu muộn trường đích thoại biểu diễn nhĩ khán ma

Tôi ở sân khấu đầy những tiếng xì xào này biểu diễn cho bạn xem nhé

.

够歇斯底里吗 以眼泪淋花吧

gau hit si dai lei maa ji ngaan leoi lam faa baa

Câu yết kỳ để lý ma dĩ nhãn lệ lâm hoa ba

Đã đủ điên cuồng chưa? Lấy nước mắt tưới hoa đi

.

一心只想你惊讶

jat sam zi soeng nei geng ngaa

Nhất tâm chỉ tưởng nhĩ kinh nhạ

Một lòng muốn bạn ngạc nhiên

.

我旧时似未存在吗

ngo gau si ci mei cyun zoi maa

Ngã cựu thời tự vị tồn tại ma

Tôi trước kia như chưa hề tồn tại chứ gì

.

加重注码 青筋也现形

gaa zung zyu maa cing gan jaa jin jing

Gia trọng chú mã thanh cân dã hiện hình

Đặt cược thêm, gân xanh cũng nổi hết

.

话我知 现在存在吗

waa ngo zi jin zoi cyun zoi maa

Thoại ngã tri hiện tại tồn tại ma

Nói cho tôi biết, bây giờ đã tồn tại chưa?

.

凝视我 别再只看天花

jing si ngo bit zoi zi hon tin faa

Ngưng thị ngã biệt tái chỉ khán thiên hoa

Dõi theo tôi đi, đừng có cứ chỉ thấy nốt đậu mùa

.

我非你杯茶 也可尽情地喝吧

ngo fei nei bui caa jaa ho zeon cing dei hot baa

Ngã phi nhĩ bôi trà dã khả tận tình địa hát ba

Tôi không phải chén trà mà bạn có thể cứ thể uống hết đâu

.

别遗忘有人在 为你声沙

bit wai mong jau jan zoi wai nei seng saa

Что ищут прямо сейчас
Claudiu Self defense knife emigracja paik jong won Jaui agressão ao filho de moraes blessed lemon cash usb programmer slayers wolkenbasis ngrok yaroslavl Lil Card idea magic leap offer nissim ������������ �������������� m4m asmr Urs
Похожие видео